Konfirmation store bededag 8 maj. 2020 kl. 10

Hver anden gang mødes vi til konfirmationsforberedelse torsdag kl. 16.30-18 og hver anden gang lørdag kl. 13-17.30. Der vil desuden være undervisning eller andre aktiviteter på enkelte aftener igennem året. Denne form giver mulighed for at arbejde tematisk og projektorienteret, som eleverne kender det fra folkeskolen. 

Konfirmationsforberedelsen er et refleksionsfag, hvor konfirmanderne bliver inspirerede til at tænke over deres eget liv og deres plads i verden. Forløbet tager udgangspunkt i ”Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation” (rev. 2014), særligt § 8. Målet er at bygge bro mellem konfirmandernes hverdag og evangeliet og at introducere dem til gudstjenestelig praksis.

Noget af undervisningen foregår i Sct. Matthæus Kirke og andet vil foregå ude i byen. Som udgangspunkt mødes vi altid ved Sct. Matthæus Kirke, med mindre andet er aftalt. 

De lørdage, hvor forberedelsen begynder kl. 13, skal konfirmanderne have spist frokost hjemmefra. 
 
Konfirmander skal deltage i mindst ti gudstjenester i løbet af perioden, og undervisningen er obligatorisk. Vi holder konfirmation store bededag 8. maj 2020 kl. 10.

Der er informationsaften til konfirmationsforberedelse 5. september kl. 19.30-21.30
 
Herunder finder I kontaktoplysninger på mig og undervisningsassistent Jón Bakke Graff samt datoer for undervisningen (bemærk, at der kan forekomme ændringer. Så vær venlig at holde øje med mails eller sms’er).  
 
Vi glæder os til at møde konfirmanderne.
 
 
For mere information om konfirmation i Sct. Matthæus Kirke, kan du kontakte mig på telefon 61 35 38 28 eller mail rwh@km.dk 
 
Venlig hilsen
René Høeg
 
Sognepræst René Høeg
rwh@km.dk / 61353828
 
Undervisningsassistent, Jón Bakke Graff
jobg@km.dk / 23108245
 
Undervisningsdatoer i 2019:
 
Informationsaften i Sct. Matthæus Kirke
Torsdag 5/9 kl. 19.30 (forældre og konfirmander)
 
Undervisning i Sct. Matthæus Kirke
Torsdag 14/11 kl. 16.30-18
 
Undervisning i Enghave Kirke
Lørdag 16/11 kl. 13-17.30
 
Undervisning i Sct. Matthæus Kirke
Torsdag 21/11 kl. 16.30-18
 
Undervisning i Sct. Matthæus Kirke
Lørdag 30/11 kl. 13-17.30
 
Undervisning i Sct. Matthæus Kirke (Bemærk! Forældre og konfirmander)
Torsdag 5/12 kl. 16.30-20 (Forældre møder kl. 19)
 
Undervisning i 2020:
 
Undervisning i Sct. Matthæus Kirke 
Torsdag d. 16.01. kl. 16.30 – 18.00
 
Undervisning i Sct. Matthæus Kirke
Lørdag 18/1 kl. 13-17.30
 
Undervisning i Sct. Matthæus Kirke
Torsdag 23/1 kl. 16.30-18
 
Undervisning i Sct. Matthæus Kirke
Lørdag 29/2 kl. 13-17.30
 
Undervisning i Sct. Matthæus Kirke
Lørdag 7/3 kl. 13-17.30
 
Undervisning i Sct. Matthæus Kirke 
Torsdag 2/4 kl. 16.30-21 (Bemærk sluttidspunkt)
 
Undervisning i Sct. Matthæus Kirke
Lørdag 4/4 kl. 13-17.30
 
Undervisning i Sct. Matthæus Kirke
Torsdag 23/4 kl. 16.30-18
 
Undervisning i Sct. Matthæus Kirke
Torsdag 30/4 kl. 16.30-18
 
Konfirmation i Sct. Matthæus store bededag, fredag 8. maj 2020 kl. 10


Voksenkonfirmation
Hvis du ikke blev konfirmeret som teenager, er det ikke for sent.

Vi laver gerne et individuelt forløb, som afsluttes med en festlig og højtidelig konfirmation, enten ved en søndagsgudstjeneste eller ved en særlig, personlig gudstjeneste.