OBS: Konfirmation i 2020 er som følge af foranstaltninger ift. smittebegrænsning af corona-virus udskudt

I Sct. Matthæus Kirke til 6. september kl. 10

Alternativt er det muligt at blive konfirmeret i Enghave Kirke af Viggo Julsgaard Jensen 12. september kl. 11

Konfirmation i Sct. Matthæus Kirke fredag 8. maj 2020 kl. 10 (store bededag)
Hvis du vil konfirmeres, skal du følge en forberedelse, der begynder sidst i september og slutter først i maj. Du kan få en af dine forældre til at melde dig til i løbet af sommeren forud for konfirmationsforberedelsen.

For at blive konfirmeret, skal du først være døbt. Hvis du endnu ikke er døbt, når du begynder på forberedelsen, kan du blive døbt, inden din konfirmation i maj. Du kan også sagtens melde dig til konfirmationsforberedelsen, selvom du ikke er sikker på, om du vil konfirmeres. Så kan du jo se, hvad du synes.

For mere information om konfirmation i Sct. Matthæus Kirke kontakt præst René Høeg på telefon 61 35 38 28 eller mail rwh@km.dk 

Konfirmationsforberedelsen foregår på udvalgte torsdage og lørdage:
14/11, 16/11, 21/11, 30/11, 5/12, 16/1, 18/1, 23/1, 29/2, 7/3, 2/4, 4/4, 23/4 og 30/4

Læs mere om konfirmationsforberedelse i Sct. Matthæus Kirke

Tilmeld dig konfirmation 2020

Voksenkonfirmation
Hvis du ikke blev konfirmeret som teenager, er det ikke for sent.

Vi laver gerne et individuelt forløb, som afsluttes med en festlig og højtidelig konfirmation, enten ved en søndagsgudstjeneste eller ved en særlig, personlig gudstjeneste.