OBS: Konfirmation i 2020 er udskudt til 6. september kl. 10

Alternativt er det muligt at blive konfirmeret i Enghave Kirke af Viggo Julsgaard Jensen 12. september kl. 11

Konfirmation 2021

Konfirmation i Sct. Matthæus Kirke fredag 30. april 2021 kl. 10 (Store bededag)
Hvis du vil konfirmeres, skal du følge en forberedelse, der begynder sidst i september og slutter i april. Du kan få en af dine forældre til at melde dig til i løbet af sommeren forud for konfirmationsforberedelsen.

For at blive konfirmeret, skal du først være døbt. Hvis du endnu ikke er døbt, når du begynder på forberedelsen, kan du blive døbt, inden din konfirmation i maj. Du kan også sagtens melde dig til konfirmationsforberedelsen, selvom du ikke er sikker på, om du vil konfirmeres. Så kan du jo se, hvad du synes.

Informationsaften 24. september
Der er informationsaften for kommende konfirmander og deres forældre torsdag 24. september kl. 19.30 i Sct. Matthæus Kirke.

For mere information kontakt præst Barbara Jensen på telefon 29 41 89 35 eller mail bnje@km.dk 

Tilmeld dig konfirmation 2021

Voksenkonfirmation
Hvis du ikke blev konfirmeret som teenager, er det ikke for sent.

Vi laver gerne et individuelt forløb, som afsluttes med en festlig og højtidelig konfirmation, enten ved en søndagsgudstjeneste eller ved en særlig, personlig gudstjeneste.