Tid og sted for begravelsen aftales med præsten, der skal foretage jordpåkastelsen. Hvis de pårørende ønsker det, er der naturligvis mulighed for en samtale inden, hvor vi både snakker om de praktiske ting som valg af salmer, men hvor der også er mulighed for at fortælle om den afdøde og snakke om alle de føleleser, der bevæger sig i en, når man mister en nærtstående.
Uanset om afdøde skal jordfæstes eller brændes kan kirken benyttes, hvis afdøde var medlem af folkekirken. En bedemand kan foretage det praktiske i forbindelse med dødsfaldet.

Salmer, der kan synges ved begravelsen:

26 - Nærmere, Gud til dig
31- Til himlene rækkerdin miskundhed, Gud
36 - Befal du dine veje
50 - Under dine vingers skygge
117 - En rose så jeg skyde
121 - Dejlig er jorden
122 - Den yndigste rose er funden
192 - Hil dig, frelser og forsoner
218 - Krist stod op af døde
321 - O kristelighed
402 - Den signede dag med fryd vi ser
538 - At sige verden ret farvel
541 - Vær du mig nær
544 - Som dug på slagne enge
552 - Nu har du taget fra os
729 - Nu falmer skoven
754 - Se nu stiger solen
770 - Jeg er træt og går til ro
773 - Bliv hos os, når dagen hælder
778 - Fred hviler over land og by
783 - Kirkeklokke! mellem ædle malme
784 - Altid frejdig, når du går
Der er også andre salmer, der kan bruges

Læs og hør salmerne her >>