Ved dåben skal der vælges 2 til 5 faddere. De skal være døbt med den kristne dåb og være over konfirmationsalderen. De behøver til gengæld ikke at være medlemmer af folkekirken. I kirken har vi brug for deres navne og adresser men ikke deres CPR-numre.

Hvad betyder det at være fadder

Hvis du siger ja til at være fadder, betyder det, at du er vidne ved barnedåben. Samtidig forpligter du dig til, så vidt det er muligt, at hjælpe med at barnet bliver fortrolig med kristentroen, hvis forældrene ikke længere selv er der til at tage sig af det.
Det er en god idé, at sørge for at få et godt og nært forhold til det barn, du er fadder for, så du også kan være med til at fortælle barnet om, hvad kristentro er. Det kan du gøre ved at læse for det, fortælle for det og tage det med i kirke, og så betyder dit eget eksempel også rigtigt meget. Og så er det jo altid rigtigt godt, at et barn har voksne omkring sig, som det er fortrolig med.