Dansk

Indgang (præludium)

Indgangssalme

Præst:
Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle!

Præst:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for livet, du gav os,
og for alle dem, der har vist os kærlighed,
fra vi var børn og indtil i dag.
Vi beder dig:
Giv os stadig, hvad vi behøver,
og forny daglig vor indbyrdes kærlighed
ved Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Således står der skrevet: (Alle rejser sig)
Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem.
Og vor Herre Jesus Kristus siger:
Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: »Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød«? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.
Og apostlen Paulus skriver:
Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov.« »Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.

Salme

Tale

Tilspørgsel
Præst:
N.N. og N.N.! I er allerede rette ægtefolk og er i dag kommet ind i Guds hus for at få Guds
velsignelse over jeres ægteskab.
Så spørger jeg dig N.N. (ægtemandens navn):
Vil du elske og ære N.N. (hustruens navn)
og leve med hende både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru,
indtil døden skiller jer ad? - Ja!
Ligeså spørger jeg dig N.N. (hustruens navn):
Vil du elske og ære N.N. (ægtemandens navn)
og leve med ham både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand,
indtil døden skiller jer ad? - Ja!

Præst:
Dersom Herren ikke bygger huset, er bygmestrenes møje forgæves. Derfor vil vi nu bede om Guds velsignelse over dette ægtepar!
Almægtige Gud, som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab
og velsignede dem, vi beder dig, velsign også disse to. Lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed.

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
Fred være med jer!

Salme

Præst:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for ægteskabet, og vi beder dig: Være med din nåde hos disse to og giv din velsignelse til, at de kan leve med hinanden i gudsfrygt og kærlighed og ikke give årsag til vrede og strid. Lad dem altid, også selvom de ikke bliver fri for prøvelser, erfare din nådige hjælp! Giv dem og os alle at leve vort liv her på jorden i tro og lydighed og blive til evig tid salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.
Menigheden svarer:
Amen.

Præst:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.

Udgangssalme

Udgang (postludium)

Ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab af to af samme køn

Tilspørgsel:

N.N. og N.N.! I har allerede indgået ægteskab og er i dag kommet ind i Guds hus for at bede om Guds velsignelse over jeres samliv.

Så spørger jeg dig N.N.: Vil du elske og ære N.N. og følges med hende /ham i både medgang og modgang, indtil døden skille jer ad? - Ja!

Ligeså spørger jeg dig N.N.: Vil du elske og ære N.N. og følges med hende/ham i både medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad? - Ja!

English

CHURCH BLESSING OF CIVIL MARRIAGE

Organ Prelude
First Hymn
Introductory Greeting
Pastor:
The grace of the Lord Jesus Christ,
the love of God,
and the fellowship of the Holy Spirit
be with all of you.
Pastor:
Let us pray:
Lord our God, heavenly Father,
we thank you for the gift of life,
and for all who have shown us love
from our childhood until this day.
We pray you:
Give us always what we need
and daily renew our love to one another,
through Jesus Christ, our Lord,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one true God forever and ever. Amen.
Pastor:
It is written,
When God had created heaven and earth, the sea, the sun, the moon and the stars, all plants and animals, he said, 'Let us make humankind in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the cattle, and over all wild animals of the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth.' So God created humankind in his image; in the image of God he created them; male and female he created them. And God blessed them.
And our Lord Jesus Christ says,
Haven't you read that the one who made them at the beginning made them male and female, and said, 'For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh'? So they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together, let no one separate.
And the apostle Paul writes,
Bear one another's burdens, and in this way you will fulfil the law of Christ. As God's chosen ones, holy and beloved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, meekness, and patience. Bear with one another and, if one has a complaint against the other, forgive each other; just as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Above all, clothe yourselves with love, which binds everything together in perfect harmony.
Hymn

Pastor:
N. and N., you are lawfully joined together in marriage and have come today to obtain God's blessing of your marriage. I therefore ask you, N. (bridegroom's name), will you love and honour N. (bride's name) and live with her in prosperity and adversity in what fortune God, the Almighty, will send you,
as a husband should live with his wedded wife
until death parts you? - I will.
Likewise I ask you, N. (bride's name), will you love and honour N. (bridegroom's name) and live with him in prosperity and adversity
in what fortune God, the Almighty, will send you, as a wife should live with her wedded husband until death parts you? - I will.

Pastor:
Unless the Lord builds the house the work of the builders is in vain. Therefore we will now ask God for the blessing of this man and this woman.

While the bride and bridegroom kneel, the pastor lays his hands on their heads and says:
Almighty God, who created man and woman that they may live together in holy matrimony and blessed them. We ask you, bless also this man and this woman, let them always live in your grace and in love for each other.
The Lord's Prayer
Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.
Lead us not into temptation
but deliver us from evil.
For the kingdom, the power and the glory are yours,
now and forever. Amen.
Peace be with you.

The bride and bridegroom sit down.
Hymn
Final Collect
Pastor:
Let us pray:
Lord, our God, heavenly Father,
we thank you for the ordinance of marriage,
and we pray you:
Be graciously present with this man and this woman.
Bless them, that they may be god fearing and live with one another in love,
and give no cause for anger or strife. In the face of temptation,
may they always experience the help of your grace.
Grant to them, and to all of us, to live our lives here on earth
in faith and obedience, and finally to live in eternal blessedness,
through your beloved Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one true God, forever and ever.
All:
Amen.

Pastor:
The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face to shine upon you, and be gracious unto you.
The Lord lift up his countenance upon you, and give you peace.
All:
Amen. Amen. Amen.
Final Hymn
Organ Postlude